Případová studie

SWIETELSKY 2015

Zpracování výstavní expozice pro generálního partnera silniční konference v Plzni společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zadání bylo zcela jasné – čistý design, vzdušné a přehledné prostorové řešení plochy, pro veliký počet návštěvníků. Byly navrženy dva projekty, mezi kterými klient vybíral styl vhodný pro jeho prezentaci.

SWIETELSKY / PROJEKT A

K realizaci projektu jsme zvolili systém constructiv PILA Petite, který využívá pohledové kovové konstrukce a textilní výplně ploch.

Expozice je středově koncipována, obě její protilehlé části jsou identické. V hlavním středovém poli je instalován informační pult, za kterým je uzamykatelné zázemí pro vystavovatele.

Po stranách se rozevírají půlkruhové prosvětlené stěny, které nesou hlavní sdělení a vizuál expozice. Část expozice je stropena konstrukčními prvky systému, vyplněného textilními výplněmi, které vhodným nasvícením zvyšují estetiku celé expozice.

SWIETELSKY / PROJEKT B

Druhý projekt je navržen z obloženého systému MAXIMA. Prostor má působit otevřeně, vzdušně a navodit tak atmosféru k příjemnému neformálnímu posezení.

Expozice je pomyslně rozdělena na část jednací a obslužnou. V levé části expozice je umístěn prostorný infopult s barovým sezením, kde se bude především soustředit obsluha stánku, podávající potřebné informace návštěvníkům konference.

Součástí konstrukce levé strany stánku je uzamykatelné zázemí, pro vybavení stánku a osobní věci vystavovatelů.

VARIANTY VIZUÁLU / GOLF

Nedílnou součástí expozice je jeho grafický vizuál. Jako hlavní motiv byl zvolen symbol golfového míče, který správně nasměrován, směřuje k danému cíli, jako motorista jedoucí po cestách od spoleščnosti SWIETELSKY.

Hlavní vizuál je instalován na zadní stěně stánku jako velkoplošná grafika. Dále bude požit při potisku všech reklamních nosičů a prezentačních materiálů.

VARIANTY VIZUÁLU / SILNICE

Efektní širokoúhlý záběr ubíhající silnice byl zvolen, jako vizuál číslo dvě. Vhodně doplňuje záměr výstavní expozice na konferenci a bylo možné jej doplnit sloganem společnosti.

,,na nás můžete stavět,,

Klientem byl vybrán tento projekt i vizuál a mohlo se začít s přípravou stavby.

REALIZACE EXPOZICE

Délka samotné montáže výstavní expozice se odvíjí od složitosti výstavního stánku a také termínu, který je určen organizátorem akce.

Expozici předáváme standardně den před zahájením výstavy nebo dle domluvy s vystavovatelem. V den ukončení veletrhu si stánek opět převezmeme k závěrečné demontáži.

Samozřejmostí je zajištění dopravy jak stánku, tak případně výstavních exponátů a uskladnění do další výstavy.

SLUŽBY NA VELETRHU

Pro klienta zajišťujeme rezervaci výstavní plochy, objednání služeb do bloku uživatele (voda, elektro, telefon), ale také veškeré technické dokumenty (odsouhlasení projektu, elektroprojekt aj.)

V rámci ostatních služeb je možné zajistit občerstvení na stánku, výčepní zařízení s reklamním sklem apod.

VIZUÁL REKLAMNÍCH NOSIČŮ

Vhodným doplňkem k vlastní prezentaci během výstavy je rozdávání reklamní vody, která je distribuována v petlahvích s originální firemní etiketou.

Klient byl s touto službou velice spokojený, protože přinesla na konferenci kýžený efekt.

3D VIZUALIZACE

REALIZACE

Chcete zpracovat nezávaznou nabídku?

Kontaktuje nás

Element

Become a Member


Continue